Skuteczny przycisk CTA – jak go stworzyć?

Przyciski CALL-TO-ACTION (CTA) dokonują na naszej stronie internetowej tego co nazywamy konwersją. Czyli inaczej mówiąc – zamieniają ruch na stronie internetowej w zyski naszej firmy.
W przypadku tych właśnie przycisków bardzo duże znaczenie dla ich prawidłowego działania – czyli generowania przychodów – mają m.in. takie czynniki jak: tekst na przycisku, kształt przycisku, kolor oraz jego