Regulamin szkolenia

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, których organizatorem jest Stowarzyszenie EDUCO

 1. Zgłoszenie na szkolenie:
  • W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkolenia,
  • Formularz zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją przez Zamawiającego ogólnych warunków dotyczących wybranego szkolenia oraz regulaminu uczestnictwa w szkoleniu,
  • Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanych w zgłoszeniu,
 2. Potwierdzenie uczestnictwa:
  • Zamawiający otrzyma za wysłaniu formularza zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację na szkolenie, która jednocześnie świadczy o zawarciu wiążącej umowy między stronami,
  • Potwierdzenie informacji o rejestracji uczestnika wysłane jako odpowiedź na maila potwierdzającego zapis stanowi potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona,
  • Najpóźniej 1 dzień przez planowaną datą szkolenia Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym szczegółowe informacje dotyczące szkolenia,
 3. Cena szkolenia oraz warunki płatności:
  • Cena szkolenia znajduje się na stronie internetowej nad formularzem rejestracji,
  • Zamawiający otrzyma w mailu link do zapłaty za szkolenie lub zapłaty zaliczki. Płatność za szkolenie następuje drogą elektroniczną. Po otrzymaniu płatności Wykonawca prześle Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający dokonanie płatności, a po zakończeniu szkolenia wystawi fakturę,
  • Cena szkolenia obejmuje (w zależności od oferty przedstawionej na stronie szkolenia): udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek, przerwę kawową oraz certyfikat ukończenia szkolenia,
 4. Rezygnacja:
  • Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać na adres info@mirekmarzec.com najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – wtedy rezygnacja jest bezpłatna,
  • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni lub braku informacji o rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu,
  • Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie,
  • Istnieje możliwość zastąpienia zgłoszonego uczestnika przez inną osobą po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora drogą e-mail na adres info@mirekmarzec.com
 5. Zmiana terminu i odwołanie szkolenia:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub całkowitego odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników,
  • W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora każdy uczestnik otrzyma odpowiednią informację drogą e-mail oraz telefonicznie,
  • Równowartość wpłaconej kwoty zostanie w tym przypadku zwrócona na konto z którego dokonano płatności za udział w szkoleniu,

Organizatorem szkolenia jest:

Stowarzyszenie EDUCO, ul. Kaliska 8/4, 45-316 Opole